16 stycznia 2019 Prace serwisowe systemu db hipoNET w dniach 18.01.2019 do 20.01.2019
14 stycznia 2019 Proces przeniesienia usług bankowości elektronicznej z systemów Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. zakończony
11 stycznia 2019 r. zakończył się proces przeniesienia usług bankowości elektronicznej z systemów Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., w związku z czym wizardy migracyjne dostępne na stronie www.db.com/poland zostały wyłączone. mehr
4 stycznia 2019 Prognozowane trendy makroekonomiczne w 2019 r.
Po bardzo dobrym roku 2018 w gospodarce Polski, rok 2019 będzie również dobry, jednak pojawią się wyzwania, zwłaszcza związane z prognozowanym wolniejszym wzrostem gospodarczym w strefie euro, przede wszystkim w Niemczech. Dynamika PKB w 2018 r. prawdopodobnie wyniosła co najmniej 4,9% - w 2019r. powinna również być silna i wynieść 3,8%. Jednak gospodarka Polski, podobnie jak gospodarki strefy euro, wkracza w okres wolniejszego wzrostu ze znacznie wyraźniej rysującymi się ryzykami niż w roku 2018. mehr
3 stycznia 2019 Informacja dotycząca kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w CHF
Deutsche Bank Polska przedłużył okres obowiązywania rozwiązań dla Klientów spłacających kredyty mieszkaniowe i konsolidacyjne denominowane w CHF do 30 czerwca 2019 r. mehr
2 stycznia 2019 Informacja dotycząca wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych
Informujemy, że 23 listopada 2018 r. opublikowana została ustawa wprowadzająca od początku 2019 r. obowiązek raportowania tzw. schematów podatkowych. mehr
Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.1.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.