Biuro prasowe

Rzecznik Prasowy
Sabina Salamon
sabina.salamon@db.com
(wyłącznie dla mediów)

Katarzyna Wiszniewska
Katarzyna Wiszniewska
katarzyna.wiszniewska@db.com
(wyłącznie dla mediów)
Więcej osób do kontaktu

Adres korespondencyjny
Biuro Prasowe
Deutsche Bank Polska
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Media relations Grupy Deutsche Bank

Komunikaty prasowe
Materiały analityczne
4 stycznia 2019
Prognozowane trendy makroekonomiczne w 2019 r.

Po bardzo dobrym roku 2018 w gospodarce Polski, rok 2019 będzie również dobry, jednak pojawią się wyzwania, zwłaszcza związane z prognozowanym wolniejszym wzrostem gospodarczym w strefie euro, przede wszystkim w Niemczech. Dynamika PKB w 2018 r. prawdopodobnie wyniosła co najmniej 4,9% - w 2019r. powinna również być silna i wynieść 3,8%. Jednak gospodarka Polski, podobnie jak gospodarki strefy euro, wkracza w okres wolniejszego wzrostu ze znacznie wyraźniej rysującymi się ryzykami niż w roku 2018. Więcej

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.