Decyzja UOKiK ws. rozliczenia opłat za prowadzenie ROR

Informujemy, że w dniu 5 lipca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w stosunku do Deutsche Bank Polska S.A. decyzję nr DOIK-3/2018, odnoszącą się do pobierania zwiększonych w latach 2012-2014 opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (profile: dbNet, dbKonto, db Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet Status, db Open, db Start). 

Pełna treść decyzji jest dostępna pod linkiem: Decyzja UOKiK ws. rozliczenia opłat za prowadzenie ROR

Informujemy, że w dniu 8 sierpnia 2018 r. został skierowany do określonej grupy klientów Deutsche Bank Polska S.A. („Bank”) list informujący o uprawnieniach zakwalifikowanych do tej grupy klientów wynikających z decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DOIK-3/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. wydanej w stosunku Banku i odnoszącej się do pobierania zwiększonych w latach 2012-2014 opłat za prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (profile: dbNet, dbKonto, db Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet Status, db Open, db Start; łącznie „ROR”). 

Wskazujemy, że informacja zawarta w liście kierowana jest do konsumentów, którzy jednocześnie: (i) byli w dniu 8 sierpnia 2018 r. Klientami Banku w związku z prowadzeniem na ich rzecz ROR, do których zastosowanie ma „Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. dla Osób Fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”; (ii) posiadali w dniu 8 sierpnia 2018 r. w Banku Kredyt Mieszkaniowy, Kredyt Konsolidacyjny lub Pożyczkę Hipoteczną (bez względu na walutę tego produktu; łącznie „Produkt Kredytowy”), zaś warunki danego Produktu Kredytowego przewidują, że posiadanie ROR w Banku jest warunkiem obniżki marży kredytowej lub obniżki marży kredytowej wraz z prowizją, względnie że ROR w Banku jest zabezpieczeniem Produktu Kredytowego, do którego ustanowienia doszło przez udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do ROR; oraz (iii) w stosunku do których doszło w latach 2012 – 2014 do podwyższenia opłaty z tytułu prowadzenia ROR. 

Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. listu, która jest dostępna pod linkiem: [wzór listu w pdf]

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 5.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.