Deutsche Bank w skrócie

Deutsche Bank jest wiodącym, globalnym bankiem inwestycyjnym świadczącym także wysokiej klasy usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Poszczególne piony biznesowe Banku ściśle ze sobą współpracują.
Jako lider w dziedzinie usług finansowych w Niemczech i w innych krajach europejskich, Deutsche Bank systematycznie rozwija swoją działalność w Ameryce Północnej, w Azji oraz na kluczowych rynkach wschodzących. Bank zatrudnia ponad 100 tys. osób w 73 krajach, oferując najwyższej jakości rozwiązania finansowe na całym świecie.

Private & Business Clients – Klienci indywidualni i biznesowi

Private & Business Clients oferuje Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom pełny asortyment tradycyjnych produktów bankowych; w tym rachunki bieżące, depozyty i kredyty, rozwiązania inwestycyjne i bankową obsługę firm.

Private Wealth Management – zarządzanie majątkiem osobistym

Private Wealth Management obsługuje najbardziej zamożnych Klientów indywidualnych, ich rodziny i wybrane instytucje na całym świecie. Bank oferuje tym wyjątkowo wymagającym Klientom spersonalizowane doradztwo na światowym poziomie w takich kwestiach jak planowanie i zarządzanie spadkowe, inwestycje w sztukę i działalność dobroczynna, a także dostarcza rozwiązania dla rodzinnych funduszy powierniczych (family office) i pośredników finansowych. Kluczowym elementem obsługi jest strategiczna alokacja aktywów.

Asset Management – zarządzanie portfelem instrumentów finansowych

Asset Management obejmuje trzy linie biznesowe: inwestycje alternatywne (RREEF Alternative Investments), zarządzanie aktywami instytucji (DB Advisors) i zarządzanie aktywami towarzystw ubezpieczeniowych (Deutsche Insurance Asset Management).

Markets – rynki światowe

Markets zajmuje się obrotem i strukturyzowaniem w ramach szerokiego spektrum produktów finansowych, takich jak obligacje, akcje i papiery powiązane z akcjami, walutowe instrumenty pochodne oraz instrumenty pochodne nienotowane na rynku regulowanym (OTC), waluty, instrumenty rynku pieniężnego, sekurytyzacja i rynek towarowy.

Corporate Finance – bankowość korporacyjna

Corporate Finance obejmuje usługi finansowe dla przedsiębiorstw. W skład pionu obsługi finansowej przedsiębiorstw wchodzą działy: doradztwa w sprawach łączenia firm, rynków kapitałowych, dłużnych rynków kapitałowych, rynku nieruchomości komercyjnych, finansowania aktywów i leasingu oraz kredytowania przedsiębiorstw.

Global Transaction Banking – bankowość transakcyjna
W ramach bankowości transakcyjnej dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych, eksperci Deutsche Bank obsługują płatności krajowe i międzynarodowe oraz finansowanie obrotu międzynarodowego. Dostarczają ponadto profesjonalne usługi powiernicze i zarządzania ryzykiem. Pion międzynarodowej bankowości transakcyjnej składa się z działów: zarządzania środkami pieniężnymi, finansowania obrotu oraz usług powierniczych i papierów wartościowych.
Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 27.1.2014
Copyright © 2017 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.