Poniżej znajdziesz przydatne dokumenty, które możesz pobrać, wypełnić, a następnie przesłać do nas listownie.


UWAGA!

Wniosek o udzielenie wsparcia dla Kredytobiorców hipotecznych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2016 r. i jest skierowany do osób spełniających przesłanki opisane w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu Kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredy mieszkaniowy. Są one opisane w Kryteriach udzielenia wsparcia.

Wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.

W przypadku wątpliwości lub problemów z wypełnieniem dokumentów skontaktuj się z nami!

Telefonicznie – pod numerem (22) 4 652 652 (pon. – pt. w godz. 09:00 – 20:00)
Listownie - pod adresem: Deutsche Bank Polska S.A., Departament Windykacji Należności, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Mailowo – pod adresem: zapytania.dwn@db.com

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 3.1.2020
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.