Deutsche Bank – silny partner w Polsce

Grupa Deutsche Bank w polskim sektorze bankowym jest obecna od 1990 roku – wówczas działalność rozpoczęło jej przedstawicielstwo w Warszawie. W Polsce Grupa reprezentowana jest obecnie przez kilka spółek, w tym bank Deutsche Bank Polska obsługujący największych polskich i międzynarodowych Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, a także Klientów indywidualnych oraz małe i średnie firmy, którzy mają do dyspozycji sieć prawie 170 oddziałów w całej Polsce.

Ofertę Grupy Deutsche Bank w Polsce uzupełniają usługi świadczone przez dom maklerski DB Securities, a także spółki RREFF Group wyspecjalizowane w inwestycjach w nieruchomości.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 18.4.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.