Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Będąc liderem w dziedzinie usług finansowych w Niemczech i w Europie, Grupa Deutsche Bank systematycznie rozwija swoją działalność w Ameryce Północnej, w Azji oraz na kluczowych rynkach wschodzących. Bank oferuje profesjonalne rozwiązania finansowe na całym świecie, zatrudniając 87.600 Pracowników w 56 krajach. Doświadczenia Deutsche Bank AG w dziedzinie bankowości sięgają 1870 roku. Na naszym rynku Grupa jest obecna od 1990 roku (wówczas w Warszawie powstało przedstawicielstwo DB AG). Deutsche Bank Polska S.A. działa nieprzerwanie od października 1995 roku, obsługując największe polskie i zagraniczne korporacje, instytucje finansowe oraz sektor publiczny. Od lipca 2001 roku do listopada 2018 w ofercie Banku znajdowała się również szeroka paleta produktów dla Klientów detalicznych i MSP. Bank detaliczny funkcjonował najpierw jako odrębna instytucja – Deutsche Bank 24 S.A., przemianowany następnie na Deutsche Bank PBC S.A., a następnie od lutego 2014 – po przejęciu przez Deutsche Bank Polska S.A. – jako jeden silny bank uniwersalny. W lutym 2018 Grupa Deutsche Bank AG ogłosiła decyzję o sprzedaży pionu detalicznego i business banking w Polsce, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., na rzecz Santander Bank Polska S.A. (dawniej Banku Zachodniego WBK S.A.). Transakcja zakończyła się w listopadzie 2018 roku. Od tej pory Deutsche Bank Polska świadczy usługi bankowe na rzecz największych polskich przedsiębiorstw, firm międzynarodowych, instytucji finansowych oraz podmiotów sektora publicznego, w dalszym ciągu rozwijając Bankowość Inwestycyjną i Korporacyjną w Polsce, w tym Globalną Bankowość Transakcyjną. Bank kontynuuje również obsługę Klientów posiadających kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne, denominowane w walutach obcych, zaciągnięte przed zakończeniem transakcji.
Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.