Poza zmianami wymienionymi w powyższych zakładkach możesz zawnioskować również o następujące typy zmian:

  • Uwolnienie hipoteki - oferta umożliwia zmianę zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego na nowo nabywaną przez Kredytobiorcę nieruchomość (jeśli Kredytobiorca chce zbyć nieruchomość obecnie stanowiącą zabezpieczenie kredytu a nie jest jeszcze właścicielem proponowanej na zabezpieczenie nieruchomości)
  • Przesunięcie daty ostatecznej wypłaty kredytu (dotyczy wyłącznie kredytów uruchamianych w transzach)
  • Przesunięcie terminu wypłaty pierwszej transzy Kredytu w stosunku do daty zawartej w Umowie Kredytu
  • Zmiana właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki przy jednoczesnym braku zmiany Kredytobiorcy
  • Wyłączenie ryzyka powodzi z zakresu ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki
  • Zmiana warunków cenowych
  • Zmiana rachunku do spłaty kredytu
  • Zmiana lub dodanie zabezpieczenia w postaci pełnomocnictwa do rachunku bankowego
  • Zmiana formy poboru opłaty z tytułu Brakującego Minimalnego Wkładu Własnego
  • Karencja w spłacie rat kapitałowych

Pełna lista możliwych zmian warunków umowy dostępna jest w Tabeli Usług oraz we Wniosku o zmianę warunków umowy.

W razie ewentualnych pytań uprzejmie prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem Deutsche Bank Polska S.A. pod numerami telefonu 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze w godz. 9:00-17:00) lub na adres mailowy wirtualny.oddzial@db.com.

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 19.6.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.