Sekundärnavigation:
 

Kariera

Misją Deutsche Bank jest oferowanie najwyższej jakości rozwiązań finansowych skierowanych do wymagających Klientów indywidualnych i biznesowych oraz kreowanie wartości dodanej zarówno dla Klientów, Udziałowców, jak i Pracowników.

Deutsche Bank zatrudnia ponad 100.000 pracowników na całym świecie.

Naszym celem jest zatrudnianie najbardziej utalentowanych, wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych ludzi. Inwestujemy w ich rozwój i przyszłość, ponieważ są one związane również z naszą przyszłością.

W naszej pracy opieramy się na dwóch podstawowych aspektach związanych z rozwojem Pracowników:

  • aktywnym wspieraniu Pracowników w dążeniu do osobistego rozwoju, systematycznej realizacji planów zawodowych i doskonalenia swoich umiejętności,
  • budowie zespołów, w których panuje zaufanie, a współpraca ich członków sprawdza się nie tylko w codziennych warunkach, ale również w chwilach kryzysu, czy szczególnego obciążenia zadaniami.

Istotnym elementem w procesie rozwoju Pracowników jest wysoki poziom identyfikacji z bankiem. Przez identyfikację z firmą rozumiemy przede wszystkim pracę w oparciu o podstawowe wartości Grupy Deutsche Bank. Wyznaczają one charakter naszej instytucji oraz sposób, w jaki pracujemy, podejmujemy decyzje i prowadzimy działalność. Wartości te sprawiają, że jako globalna organizacja możemy wspólnie dążyć do osiągnięcia podobnych celów, choć na różne sposoby:

 

Wiarygodność

Postępujemy zgodnie z najwyższymi standardami we wszystkim, co mówimy i co robimy.

 

Zrównoważony rozwój

Tworzymy wartość dla Udziałowców, przedkładając długoterminowe sukcesy nad krótkoterminowe zyski.

 

Klient w centrum zainteresowania

Dostarczamy prawdziwą wartość naszym Klientom poprzez zrozumienie ich potrzeb i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla każdego z nich.

 

Innowacja

Rozwijamy innowacje, wspierając ciekawość intelektualną naszych Pracowników.

 

Dyscyplina

Działamy odpowiedzialnie i według ustalonych zasad, dotrzymując obietnic.

 

Partnerstwo

Tworzymy zespoły oparte na różnorodności, aby generować lepsze pomysły i podejmować bardziej pragmatyczne decyzje.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 9.1.2014
Copyright © 2017 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.