Wśród powodów, które mogą sprawić, że nie będziesz w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań, albo że staną się one dla Ciebie nadmiernym obciążeniem, znajdują się:

  • utrata pracy
  • zmniejszenie przychodów gospodarstwa domowego
  • problemy zdrowotne
  • choroba lub śmierć bliskich
  • wypadki i klęski żywiołowe

Nasi pracownicy mają szerokie kompetencje w zakresie dostosowania sposobów spłaty zobowiązań kredytowych. Każdy przypadek jest przez nich analizowany indywidualnie, a zaproponowane rozwiązania mają na celu kontynuowanie współpracy pomiędzy Bankiem a Klientem.

Jeżeli znalazłeś się w sytuacji, w której:

  • zalegasz z realizacją swoich zobowiązań i chcesz przywrócić ich terminową obsługę
  • lub przewidujesz, że w nieodległej przyszłości możesz mieć problemy z terminową obsługą swoich produktów kredytowych

PAMIĘTAJ!

Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc. Dokładnie przeanalizujemy Twoje zgłoszenie i zaproponujemy rozwiązanie, które będzie optymalne dla Ciebie oraz Banku.

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji zagrażającej terminowej spłacie zobowiązań, nie zwlekaj – skontaktuj się z nami!

Telefonicznie – pod numerem (22) 4 652 652 (pon. – pt. w godz. 09:00 – 20:00)
Listownie - pod adresem: Deutsche Bank Polska S.A., Departament Windykacji Należności, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Mailowo – pod adresem: zapytania.dwn@db.com

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.12.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.