Zmiana systemu rat pozwala na:

 • zmianę proporcji w racie między częścią kapitałową a odsetkową
 • dostosowanie systemu spłat do sytuacji finansowej

 

Szczegóły

Jeśli:

 • poprawiła Ci się sytuacja finansowa
 • posiadasz wyższą zdolność kredytową
 • raty w znaczny sposób obciążają Twój domowy budżet
 • cenisz stabilność comiesięcznych wydatków

sprawdź czy warto zmienić system rat na inny.


Dodatkowe informacje

 • Rata kredytu składa się z części kapitałowej i odsetkowej, gdzie:
- część kapitałowa to część pożyczonych środków pieniężnych
- część odsetkowa to koszt zaciągniętego kredytu (odsetki)

 • Raty równe (stałe) polegają na zbilansowaniu części kapitałowej i odsetkowej, aby ich suma była równa przez cały okres kredytowania. Początkowo większa część miesięcznej raty stanowią odsetki, a niewielką spłata kapitału. Wraz ze spłatą, w kolejnych miesiącach proporcje odwracają się. Pod koniec okresu spłaty miesięczną ratę stanowi głównie część kapitałowa
 • Raty malejące (kapitałowe) zbudowane są z części kapitałowej i odsetkowej, gdzie kwota kapitału w każdej racie jest taka sama, natomiast część odsetkowa maleje za czasem spłacania kredytu, ponieważ liczona jest od coraz mniejszej kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Taki system powoduje, że najwyższa jest pierwsza rata kredytu, a kolejne są coraz mniejsze (niższe)

Możliwość wnioskowania o zmianę systemu rat istnieje przez cały okres trwania umowy kredytowej od chwili wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Jak zmienić system rat?

 • umów się na spotkanie z przedstawicielem Banku do spraw hipotecznych w Oddziale
 • pobierz wniosek o zmianę warunków umowy, który znajduje się w zakładce Dokumenty i wypełnij go
 • wypełniony wniosek złóż bezpłatnie na spotkaniu z przedstawicielem Banku
 • dostarcz do Banku komplet wymaganej dokumentacji, lista potrzebnych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty
 • po uzyskaniu pozytywnej decyzji bank przygotuje aneks
 • gotowy aneks wszyscy Kredytobiorcy podpisują w Oddziale Banku

Zmiana warunków umowy kredytu może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami.
Informacja o wysokości opłat znajdą znajdują się w zakładce Dokumenty (Tabela prowizji i opłat).

Zmiana systemu rat z malejących na stałe kwalifikuje się pod uproszczony proces wnioskowania o zmianę z uwagi na fakt obniżenia wysokości raty kredytowej powodujący brak konieczności ponownej analizy zdolności kredytowej.

Proces uproszczony charakteryzuje się:

 • ograniczeniem formalności związanych z dokumentacją potrzebną do podjęcia decyzji kredytowej,
 • krótszym czasem oczekiwania na decyzję kredytową.

Zmiana systemu rat stałych na malejące wymaga ponownego ustalenia zdolności kredytowej dla nowego systemu rat, dlatego kwalifikuje się pod standardowy proces wnioskowania o zmianę.

Dodatkowe informacje o procesie uzyskania aneksu w trybie standardowym i uproszczonym znajdują się w zakładce Proces aneksowania. 

Proces aneksowania

W zależności od rodzaju wnioskowanej zmiany warunków umowy występują dwie ścieżki procesowania.

Zmiana systemu rat z malejących na stałe podlega procesowi uproszczonemu.

Zmiana systemu rat stałych na malejące podlega procesowi standardowemu.

Proces standardowy wymaga podjęcia odrębnej decyzji kredytowej w zakresie wnioskowanej zmiany, dlatego Kredytobiorca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu aktualnych dokumentów finansowych oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem. Lista dokumentów jest dostępna w zakładce Dokumenty.

Realizacja wniosku o zmianę systemu rat w procesie standardowym:

1. Wizyta w Oddziale - wniosek

 • Klient składa bezpłatny wniosek o zmianę warunków wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi w zależności od rodzaju zmiany
 • przedstawiciel Banku weryfikuje wniosek wraz z dokumentami a następnie przekazuje do Centrali Banku do rozpatrzenia
 • przedstawiciel Banku informuje Klienta o ewentualnych dodatkowych danych bądź dokumentach koniecznych do dostarczenia lub uzupełnienia
 • 2. Decyzja Banku

  • weryfikacja wniosku o zmianę przez Bank
  • badanie zdolności kredytowej Klientów
  • weryfikacja zabezpieczeń (w przypadku zmian dotyczących zabezpieczeń kredytu)
  • wydanie decyzji

  3. Wizyta w Oddziale - informacja o decyzji i warunkach

  • przedstawiciel Banku informuje Klienta o podjętej decyzji w sprawie wnioskowanej zmiany
  • w przypadku pozytywnej decyzji przedstawiciel Banku informuje o możliwych warunkach zawarcia aneksu do umowy
  • w przypadku decyzji warunkowej konieczne jest spełnienie przez Klienta wymaganych przez Bank warunków
  • przedstawiciel Banku informuje Klienta o warunkach cenowych zaakceptowanych przez Bank

  4. Przygotowanie aneksu

  • po spełnieniu przez Klienta postawionych warunków Bank przygotuje aneks

  5. Wizyta w Oddziale - aneks

  • w umówionym terminie w Oddziale Banku następuje podpisanie przez wszystkich Kredytobiorców aneksu do umowy kredytu

  Oprócz zmiany systemu rat stałych na malejące procesem standardowym objęte są między innymi:

  • zmiana zabezpieczenia Kredytu
  • odłączenie Współkredytobiorcy od długu
  • przystąpienie Współkredytobiorcy do długu
  • zmiana okresu kredytowania (nie dotyczy przywrócenia pierwotnego okresu kredytowania)
  • podwyższenia kwoty kredytu (nie dotyczy podwyższenia do kwoty pierwotnej)
  • zmiana waluty kredytu

  Proces uproszczony obejmuje zakres zmian, które wymagają dostarczenia dokumentów w ograniczonym zakresie, dzięki czemu czas oczekiwania na decyzję Banku w sprawie wnioskowanej zmiany jest krótszy.

  Realizacja wniosku o zmianę systemu rat w procesie uproszczonym:

  1. Wizyta w Oddziale - wniosek

  • Klient składa bezpłatny wniosek o pierwotnej zmianę warunków umowy wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi w zależności od rodzaju zmiany
  • przedstawiciel Banku weryfikuje wniosek wraz z dokumentami a następnie przekazuje do Centrali Banku do rozpatrzenia

  2. Decyzja Banku i przygotowanie aneksu

  • wydanie decyzji
  • przygotowanie aneksu

  3. Wizyta w Oddziale - aneks

  • w umówionym terminie w Oddziale Banku następuje podpisanie przez wszystkich Kredytobiorców aneksu do umowy kredytu

  Oprócz zmiany systemu rat z malejących na stałe procesem uproszczonym objęte są między innymi:

  • podwyższenie kwoty Kredytu do kwoty pierwotnej zgodnej z umową kredytową
  • wydłużenie okresu kredytowania do okresu pierwotnego zgodnie z umową kredytową
  • przesunięcie terminu udokumentowania zakończenia inwestycji
  • przesunięcie terminu udokumentowania zgłoszenia budynku do użytkowania
  • wakacje kredytowe

  Informacja o dokumentach niezbędnych do zmiany warunków umowy znajduje się w zakładce Dokumenty.

  Dodatkowo więcej informacji o wymaganych dokumentach można uzyskać w każdym Oddziale Banku.

 

Dokumenty

1) Aby zmienić system rat ze stałych na malejące należy kompletnie i poprawnie wypełnić:

oraz poniższe załączniki:


2) Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

 • kopie aktualnych dowodów osobistych Kredytobiorców
 • aktualne dokumenty finansowe (zgodnie z listą dokumentów dla danego źródła dochodu - zobacz tutaj)
 • aktualne dokumenty nieruchomości (zgodnie z listą dokumentów dla danego typu nieruchomości - zobacz tutaj )
 • aktualny protokół z inspekcji nieruchomości (fotoinspekcja) - gdy wymagany w części Dokumenty Nieruchomości
 • wycena (operat szacunkowy) nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty (gdy wycena zlecana za pośrednictwem Banku) - gdy wymagana w części Dokumenty Nieruchomości.

3) Zmiana warunków umowy db Kredytu Mieszkaniowego może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat - dla osób fizycznych

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 6.9.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.