Finansowanie dostawców

Wiele przedsiębiorstw szuka innowacyjnych rozwiązań wzmacniających ich relacje z głównymi dostawcami i poprawiających ekonomikę łańcucha dostaw. Sponsorowany przez organizację nabywców, zestaw elastycznych produktów dotyczących finansowania dostawców Deutsche Bank (Supplier Finance, SF) daje wybranym dostawcom możliwość finansowania poszczególnych faz finansowego łańcucha dostaw. Zarówno nabywcy jak i dostawcy mają możliwość poprawy i ochrony swojego kapitału obrotowego.
  • Finansowanie po wysyłce: może zostać uruchomione przez przesłanie do Deutsche Banku drogą elektroniczną informacji na temat faktury. Informacje te mogą dostarczać dostawcy (informacje niezatwierdzone) lub nabywcy (informacje zatwierdzone). W ramach zintegrowanego całościowego procesu transakcje finansowania przed wysyłką można przekształcić automatycznie w transakcje finansowania po wysyłce.
  • Potwierdzone zobowiązania: po zatwierdzeniu faktur przez nabywców i zaksięgowaniu odpowiednich zobowiązań w księgach nabywcy, mogą oni przekazać Bankowi potwierdzone informacje na temat zobowiązań.  Informacje te są umieszczane na naszym Portalu FSC i udostępniane właściwym dostawcom w bezpiecznym środowisku. Wykorzystując swoją dobrą sytuację finansową silni nabywcy mogą zaoferować wybranym dostawcom atrakcyjne możliwości finansowania oraz inne korzyści.

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.