Finansowanie łańcucha dostaw

Rozwiązania Deutsche Banku w zakresie finansowego łańcucha dostaw usprawniają zarządzanie kapitałem obrotowym i generowanie płynności, obniżając koszty i wzmacniając przejrzystość łańcucha dostaw.

db rozwiązania dotyczące finansowego łańcucha dostaw pomagają obniżać ryzyko biznesowe i wzmacniać kontrolę nad przepływami pieniężnymi. Rozwiązania Deutsche Bank do zarządzania łańcuchem dostaw oferują dodatkowe korzyści międzynarodowym partnerom handlowym przez zapewnienie sprawozdawczości w trybie online, śledzenie i proste przetwarzanie płatności na całym świecie. 


Korzyści w skrócie
Optymalizacja zarządzania kapitałem obrotowym i płynnością 

 • Obniżenie ryzyka kredytowego kontrahenta w przypadku sprzedaży w oparciu o rachunek otwarty
 • Zwiększenie sprzedaży i wzmocnienie relacji z dostawcami
 • Ograniczenie ryzyka gospodarczego przez poprawę przejrzystości w relacjach handlowych
 • Obniżenie kosztów operacyjnych w związku z usprawnieniem procesów
 • Wykorzystanie globalnego zasięgu i wsparcia lokalnego Deutsche Banku


Programy finansowania w ramach usług finansowego łańcucha dostaw (FSC) Deutsche Banku umożliwiają na bieżąco uzyskiwanie atrakcyjnego finansowania dla handlu w oparciu o rachunek otwarty.  Zawarcie umów o finansowanie FSC z Bankiem umożliwia Klientom poprawę warunków handlowych, przyspieszenie generowania płynności w relacjach z partnerami handlowymi i eliminowanie ryzyka kontrahenta w sprzedaży w oparciu o rachunek otwarty.


Nasza oferta obejmuje między innymi:

 • Supplier Finance  Finansowanie Dostawców
 • Receivable Finance Finansowanie Odbiorców


Oprócz finansowania i generowania płynności db rozwiązania w zakresie finansowego łańcucha dostaw oferują:

 • Efektywność dzięki w pełni elektronicznej wymianie dokumentów biznesowych (np. zamówień, faktur itp.)
 • Automatyczne dopasowanie danych dotyczących łańcucha dostaw
 • Sprawną dwukierunkową integrację danych z systemami księgowymi przedsiębiorstw
 • Poprawę prognozowania przepływów pieniężnych dzięki zaawansowanym rozwiązaniom sprawozdawczym 
 • Lepsze zarządzanie relacjami handlowymi

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.