Finansowanie należności

Klienci korporacyjni (sprzedawcy) coraz częściej decydują się na zawieranie z Deutsche Bank Umów Zakupu Wierzytelności w celu uzyskania dostępu do alternatywnego, atrakcyjnego kosztowo finansowania. 

Programy zakupu wierzytelności bez regresu dają dostęp do dodatkowej płynności, ograniczają ryzyko braku płatności oraz obniżają wskaźnik cyklu regulowania należności (DSO). Pozwalają także na zwiększenie sprzedaży w przypadkach, kiedy zdolności sprzedażowe ogranicza brak wewnętrznego apetytu na kredyt po stronie ich Klientów. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.