Finansowanie Transakcji Handlowych

Standardowe produkty Trade Finance Deutsche Bank koordynują i upraszczają przepływ towarów, środków finansowych i informacji. Klientom korporacyjnym i Instytucjom finansowym dostarczamy fachową wiedzę obejmującą następujące obszary:

Gwarancje Bankowe

Na zlecenie naszych klientów Deutsche Bank wystawia gwarancje bankowe zarówno na rynku lokalnym jak i zagranicznym. Bank jest akceptowalny przez instytucje finansowe na całym świecie, co ułatwia wystawianie gwarancji zagranicznych na zlecenie DB.
Gwarancja jest jednostronnym zobowiązaniem Banku do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty gwarancji i po spełnieniu przez niego warunków określonych w treści gwarancji. Deutsche Bank wystawia gwarancje, które wymagane są w ramach realizacji kontraktu handlowego, np. gwarancja przetargowa, gwarancja zwrotu zaliczki, gwarancja dobrego wykonania umowy, gwarancja rękojmi.
Bank wystawia również inne rodzaje gwarancji, jak na przykład: gwarancja płatności, gwarancja najmu, gwarancja celna, gwarancje na rzecz Agencji Rynku Rolnego, które są standardowymi produktami oferowanymi przez Deutsche Bank.

Akredytywy

Akredytywy są najszybszym i często najwygodniejszym sposobem finansowania transakcji handlowych. Akredytywa (zabezpieczająca lub dokumentowa) to pisemne zobowiązanie banku (Banku Wystawiającego),działającego zgodnie z instrukcjami zleceniodawcy, wobec beneficjenta do zapłaty danej kwoty pieniężnej w określonym czasie. Zobowiązanie to jest uzależnione od złożenia w Banku Wystawiającym dokumentów wymienionych w akredytywie i zgodnych z jej warunkami. Dzięki szerokiej współpracy z Instytucjami finansowymi  Deutsche Bank ma ogromne możliwości dodania potwierdzenia do akredytyw eksportowych. Oznacza to przejęcie przez Bank ryzyka politycznego i ekonomicznego danego kraju, importera i banku importera. Eksporter otrzymuje od Deutsche Bank zapłatę po złożeniu dokumentów zgodnych z warunkami akredytywy w terminie określonym w tym dokumencie. W przypadku akredytyw potwierdzonych Deutsche Bank może zaoferować Klientom dyskonto akredytywy, tj. wcześniejszą wypłatę należności eksporterowi niż przewidują to warunki akredytywy, pod warunkiem przedłożenia dokumentów wymienionych w akredytywie zgodnych z jej warunkami.

Inkaso dokumentowe

Inkaso dokumentowe to wydanie nabywcy dokumentów handlowych za dokonanie płatności lub akcept weksla. Bank występuje tu jako pośrednik pomiędzy eksporterem a importerem. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.