FX4Cash

Deutsche Bank oferuje Instytucjom finansowym i Klientom korporacyjnym FX4XCash - system do obsługi transakcji płatniczych w 140 walutach. Dzięki integracji FX4Cash w ramach istniejących kanałów dostępu dla Klientów Banku, Deutsche Bank może świadczyć szeroką gamę usług płatniczych z jednego źródła, udostępniając elastyczne opcje zawierania transakcji walutowych.

Główne informacje na temat FX4Cash:
  • Obsługa ponad 140 walut, wielu opcji płatności, kanałów dostępu irodzajów transakcji walutowych, w połączeniu z konkurencyjnymi kursami walutowymi.
  • Najnowsza technologia, systemy i procesy zapewniające doskonałość operacyjną i wysokiej jakości obsługę Klienta.
  • Pełny komplet rozwiązań wspierających obsługę zobowiązań i należności w walutach obcych.

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.