Operacje na papierach wartościowych

Deutsche Bank Polska S.A. pełniąc funkcję banku powierniczego jest odpowiedzialny za przeprowadzanie wszystkich tzw. Corporate Actions, czyli operacji na papierach wartościowych, które mają wpływ na przechowywane przez Bank aktywa Klientów.

Do najczęściej spotykanych tego typu operacji należą: asymilacja akcji, podział akcji, przydział praw poboru, przydział praw do akcji oraz dokonywanie blokad papierów wartościowych w związku z różnymi dyspozycjami Klientów.

Ponadto Deutsche Bank Polska S.A. pobiera wszelkie należne wypłaty z tytułu posiadanych przez Klienta papierów wartościowych takie jak odsetki, dywidendy, itp.

W związku z różnymi systemami podatkowymi występującymi na poszczególnych rynkach zagranicznych, Deutsche Bank Polska S.A. stara się uzyskać dla swoich Klientów takie stawki podatkowe, jakie wynikają z podpisanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ulgi i zwolnienia wynikające z lokalnych przepisów podatkowych obowiązujących na danym rynku. Staramy się, aby odpowiednia kwota pożytków z papierów wartościowych była księgowana na rachunku Klienta w dniu wypłaty. W sytuacji, gdy uzyskanie właściwej stawki podatku w dniu wypłaty pożytków nie jest możliwe, wówczas wypełniamy z Klientami odpowiednie formularze i staramy się o zwrot nadpłaconych podatków w terminach późniejszych. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.