Polecenie przelewu SEPA

Klienci korporacyjni i detaliczni mogą wykonywać przelewy w EUR w Europie za pomocą identycznie skonstruowanych poleceń przelewu podlegających jednorodnym warunkom. Uruchomienie transakcji, formaty, identyfikacja banku i rachunku oraz zasady przetwarzania nie różnią się, niezależnie od tego czy płatności są dokonywane w granicach jednego kraju, np. w Niemczech, czy transgranicznie, np. pomiędzy Niemcami a Francją.

Oto główne cechy Polecenia Przelewu SEPA:

 • Maksymalny czas realizacji poleceń przelewu SEPA od złożenia elektronicznego zlecenia uznania rachunku beneficjenta wynosi jeden dzień roboczy.
 • Polecenia przelewu SEPA uznają rachunek odbiorcy pełną kwotą, bez potrącania opłat z kwoty głównej 
 • IBAN i BIC zastępują krajowe numery rachunków i kody sortujące
 • Długość informacji na temat płatności została ustalona jako standard na 140 znaków, i banki mają obowiązek podawania pełnych informacji na temat płatności na wyciągach bankowych
 • Nowe, opcjonalne elementy danych:
  - Dedykowane pole numeru referencyjnego zlecającego (referencja end-to-end).
  - Dedykowane opcjonalne pola „w imieniu”
  - Kody celu i kategorii celu.
 • Format SEPA XML jest wiążący do wymiany płatności pomiędzy bankami

Polecenie przelewu SEPA zastąpiło krajowe systemy przelewów w Euro. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 24.1.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.