Rozliczenia Klientów korporacyjnych

Oferujemy dostęp do krajowych i międzynarodowych systemów rozliczeniowych. W Europie Deutsche Bank jest wiodącym bankiem w zakresie płatności w systemie SEPA, wspierając migrację na nowe jednolite standardy i procesy w całej UE i EOG. Bank opracował również specjalistycze rozwiązania dla potrzeb scentralizowanych struktur przetwarzania płatności w grupach kapitałowych, w tym fabryk płatności (ang. Payment factory), które umożliwiają optymalizację tego procesu. Poniżej przedstawiamy różne kategorie płatności:

Płatności krajowe
Rozliczenia krajowe dokonywane systemami Elixir i Sorbnet, w tym płatności pilne, posiadające wydłużony czas realizacji w tym samym dniu roboczym.  

Płatności transgraniczne
Ta kategoria obejmuje wszystkie międzynarodowe polecenia przelewu (z wyjątkiem płatności SEPA, które są traktowane jako europejskie płatności krajowe).  

Płatności wielowalutowe
Są to indywidualne płatności w walucie obcej, realizowane z przeliczaniem walut lub bez. FX4Cash

Krajowe płatności masowe / wpłaty masowe (db-collect)
Są to krajowe płatności, w wyniku przetworzenia których rachunek obciążany lub uznawany jest pełną kwotą płatności. W przypadku płatności przychodzących, ich przetwarzanie odbywa się w systemie db-collect, opartym na tzw. wirtualnych numerach rachunków.

Krajowe polecenia zapłaty
Są to krajowe polecenia zapłaty w walucie lokalnej. Więcej informacji o funkcjonowaniu krajowego polecenia zapłaty znajdą Państwo na stronie www.poleceniezaplaty.org.pl

Płatności SEPA
Są to płatności w ramach „Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro”, uważane za europejskie transakcje krajowe.  Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w sekcji poświęconej produktom SEPA.

Polecenia zapłaty SEPA

Są to polecenia zapłaty w ramach „Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro”, uważane za europejskie transakcje krajowe.  Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w sekcji poświęconej produktom SEPA. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 1.8.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.