Rozliczenia SEPA

Deutsche Bank oferuje usługi rozliczeniowe SEPA (SEPA connect) zarówno dla Poleceń Przelewu jak i dla Poleceń Zapłaty poprzez EBA STEP2, dwustronną wymianę plików i przelewy wewnętrzne. Model SEPA connect zapewnia Klientom możliwość korzystania z SEPA w rozszerzonym zakresie przy minimum inwestycji – poprzez, na przykład, przejście na standard SEPA XML. „Osiągalność” jest jednym z kluczowych wymogów dla sukcesu SEPA, dlatego rozwiązanie to oferowane przez Deutsche Bank jest integralnym elementem całościowej globalnej oferty rozliczeniowej i rozrachunkowej Banku. Zapewnia ono współpracującym z nami Instytucjom finansowym jeden punkt wejścia dla skalowalnych i wysoce elastycznych rozwiązań płatniczych dla wszystkich płatności przychodzących i wychodzących SEPA i poza SEPA.

W ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (SEPA), europejski krajobraz płatności jest praktycznie pozbawiony granic. Płatności bezgotówkowe, takie jak polecenia przelewu i polecenia zapłaty, dokonywane w obrębie danego kraju lub do krajów należących do SEPA są proste, szybkie i tanie.

Wcześniej krajowe systemy płatnicze znacząco się między sobą różniły, natomiast obecnie stosowane są nowe standardy techniczne i zharmonizowane formaty, umożliwiające firmom i konsumentom korzystanie z Poleceń Przelewu SEPA (SCT) oraz Poleceń Zapłaty SEPA (SDD). W przypadku polecenia zapłaty wprowadzone zostały dwa instrumenty rozliczeniowe – Podstawowe Polecenia Zapłaty SEPA i Polecenia Zapłaty SEPA Business-to-Business. Oprócz możliwości zastąpienia obecnych krajowych systemów polecenia zapłaty, Polecenie Zapłaty SEPA może być również stosowane dla rozliczeń transgranicznych. Pod tym względem jest to całkowicie nowy instrument rozliczeniowy, ponieważ międzynarodowe rozliczenia przy wykorzystaniu polecenia zapłaty wcześniej nie były możliwe.

Ostateczny termin przeprowadzenia migracji na SEPA dla krajów strefy EUR został ustalony na połowę 2014 roku (kraje poza strefą EUR, w tym Polska, otrzymały dłuższy termin wdrożenia, do roku 2016) zarówno dla polecenia przelewu, jak i polecenia zapłaty. Oznacza to, że migracja na SEPA przestała być projektem dobrowolnym, gdyż korzystanie z SCT i SDD stanie się obowiązkowe. Rozliczenia w EUR pomiędzy krajami uczestniczącymi w SEPA będą dokonywane tylko za pośrednictwem tych instrumentów, w oparciu o te same zasady i wymagania techniczne.

Potencjalne korzyści wynikające z SEPA są następujące:

Standardowy format płatności paneuropejskich
Przez wprowadzenie standardu XML, SEPA wyeliminuje obecną różnorodność krajowych formatów płatniczych. Firmy prowadzące działalność w wielu krajach mogą znacząco obniżyć koszty związane z utrzymywaniem formatów wymiany danych i administracją systemów. Niektóre z banków, w tym Deutsche Bank, oferują również przyjęcie formatu XML dla wszystkich innych globalnych transakcji płatniczych, umożliwiając przez to firmom rozliczanie wszystkich płatności globalnych w jednym formacie.

Standaryzacja procesów
Jednorodne okresy rozliczeniowe i procesy do obsługi wyjątków (np. zwrotów) dla wszystkich krajów europejskich znacząco obniżą obecne trudności obsługi takich transakcji.

Możliwość optymalizacji procesów
Do SEPA wprowadzono pewne nowe elementy danych w celu ułatwienia przetwarzania informacji zawartych na wyciągach bankowych. Należą do nich na przykład specjalny numer referencyjny zlecającego i standardowa długość informacji o płatności, jakie banki mają obowiązek przekazywać swoim Klientom.

Możliwość obniżenia kosztów 

Firmy prowadzące rachunki za granicą do obsługi płatności lokalnych mogą teraz scentralizować takie rachunki i związaną z nimi płynność. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.