Rozliczenia SEPA

Deutsche Bank oferuje usługi rozliczeniowe SEPA (SEPA connect) zarówno dla Poleceń Przelewu jak i dla Poleceń Zapłaty poprzez EBA STEP2, dwustronną wymianę plików i przelewy wewnętrzne. Model SEPA connect zapewnia Klientom możliwość korzystania z SEPA w rozszerzonym zakresie przy minimum inwestycji – poprzez, na przykład, przejście na standard SEPA XML. „Osiągalność” jest jednym z kluczowych wymogów dla sukcesu SEPA, dlatego rozwiązanie to oferowane przez Deutsche Bank jest integralnym elementem całościowej globalnej oferty rozliczeniowej i rozrachunkowej Banku. Zapewnia ono współpracującym z nami Instytucjom finansowym jeden punkt wejścia dla skalowalnych i wysoce elastycznych rozwiązań płatniczych dla wszystkich płatności przychodzących i wychodzących SEPA i poza SEPA.

W ramach Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (SEPA), europejski krajobraz płatności jest praktycznie pozbawiony granic. Płatności bezgotówkowe, takie jak polecenia przelewu i polecenia zapłaty, dokonywane w obrębie danego kraju lub do krajów należących do SEPA są proste, szybkie i tanie.

W chwili obecnej rozliczenia SEPA są standardem rozliczeniowym Euro w ramach EU. Korzystanie z tych instrumentów, poza standaryzacją przelewów niezależnie od kraju nadawcy i odbiorcy, charakteryzuje się korzystnymi cenami w porównaniu z innymi formami rozliczeń. 

Potencjalne korzyści wynikające z SEPA są następujące:

Standardowy format płatności paneuropejskich
Przez wprowadzenie standardu XML, SEPA wyeliminowano różnorodność krajowych formatów płatniczych. Firmy prowadzące działalność w wielu krajach mogą znacząco obniżyć koszty związane z utrzymywaniem formatów wymiany danych i administracją systemów. Niektóre z banków, w tym Deutsche Bank, oferują również przyjęcie standardu XML dla wszystkich innych globalnych transakcji płatniczych, umożliwiając przez to firmom rozliczanie wszystkich płatności globalnych w jednym formacie.

Standaryzacja procesów
Jednorodne okresy rozliczeniowe i procesy do obsługi wyjątków (np. zwrotów) dla wszystkich krajów europejskich znacząco obniżyły trudności obsługi takich transakcji. DBP oferuje poza standardowymi terminami rozliczeń (następny dzień) także pilne rozliczenia SEPA umożliwiające rozliczenia w tym samym dniu.

Możliwość optymalizacji procesów
Do SEPA wprowadzono pewne nowe elementy danych w celu ułatwienia przetwarzania informacji zawartych na wyciągach bankowych. Należą do nich na przykład specjalny numer referencyjny zlecającego i standardowa długość informacji o płatności, jakie banki mają obowiązek przekazywać swoim Klientom.

Możliwość obniżenia kosztów 
Firmy prowadzące rachunki za granicą do obsługi płatności lokalnych mogą scentralizować takie rachunki i związaną z nimi płynność.
Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 24.1.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.