Usługi powiernicze

Deutsche Bank Polska S.A. pełniąc funkcję banku powierniczego jest odpowiedzialny za przekazywanie Klientom informacji o  tzw. Corporate Actions, czyli operacji na papierach wartościowych, które mają wpływ na przechowywane przez Bank aktywa Klientów.

Do najczęściej spotykanych tego typu operacji należą: wypłaty pożytków z posiadanych papierów wartościowych, asymilacja akcji, podział akcji, przydział praw poboru, przydział praw do akcji oraz dokonywanie blokad papierów wartościowych w związku z różnymi dyspozycjami Klientów.

W związku z różnymi systemami podatkowymi występującymi na poszczególnych rynkach zagranicznych, Deutsche Bank Polska S.A.  przekazuje Klientom informacje otrzymane od subpowierników na danym rynku dotyczące zasad opodatkowania pożytków od  papierów wartościowych oraz możliwości ubiegania się o zwrot podatków. Deutsche Bank Polska S.A. nie świadczy w tym zakresie dodatkowych usług, w tym w szczególności nie świadczy usług z zakresu doradztwa podatkowego.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 17.4.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.