Usługi powiernicze

Departament Powierniczy Deutsche Bank Polska S.A. oferuje kompleksowe usługi związane z przechowywaniem papierów wartościowych i rozliczaniem transakcji na papierach wartościowych. Inwestorom proponujemy zarówno obsługę inwestycji na krajowym rynku kapitałowym, jak również na większości rynków zagranicznych.

Nasze doświadczenie i wysokie standardy, które wykorzystujemy dzięki przynależności do pionu Trust & Securities Services w ramach Grupy Deutsche Bank, zapewniają Klientom Banku bezpieczeństwo przechowywanych aktywów oraz najwyższy poziom świadczonych usług.

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, a nasz przedstawiciel został oddelegowany do komitetu doradczego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Przedstawiciele Banku uczestniczą aktywnie w pracach nad tworzeniem standardów rynkowych oraz w pracach nad zmianami obowiązujących przepisów prawa zarówno we współpracy z izbami i stowarzyszeniami zrzeszającymi uczestników rynku kapitałowego, jak również z instytucjami nadzorującymi rynek kapitałowy, m.in. z Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.

Najpoważniejszy magazyn branżowy „Global Custodian” w swoim corocznym rankingu, sporządzanym na podstawie ocen Klientów banków, przez kilka kolejnych lat klasyfikował Deutsche Bank Polska S.A. na najwyższym poziomie (Top rated)  wśród banków oferujących usługi powiernicze zarówno Klientom krajowym, jak i zagranicznym. Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie, szczególnie ze względu na fakt, iż ranking tworzony jest w oparciu o opinie i oceny Klientów.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2018
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.