Usługi transakcyjne

Kiedy wolumeny międzynarodowych transakcji finansowych w przedsiębiorstwie rosną, płatności te stają się coraz bardziej złożone. Rośnie też liczba stosowanych walut. Nasze kompleksowe rozwiązania transakcyjne mają za zadanie sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoją dziś przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność na rynkach globalnych.

Deutsche Bank to przede wszystkim:

  • Jeden partner realizujący całość krajowych i międzynarodowych potrzeb płatniczych 
  • Połączenie ze wszystkimi głównymi systemami rozliczeniowymi 
  • Rozbudowana sieć międzynarodowych banków korespondentów
  • Efektywna infrastruktura płatnicza
  • Uznana jakość przetwarzania płatności krajowych i międzynarodowych 
  • Optymalizacja zarządzania gotówką


Kontakt z nami

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 1.8.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.