Zarządzanie płynnością

Usługa konsolidacji środków polega na automatycznej konsolidacji sald z wybranych rachunków na jeden rachunek docelowy. W rezultacie łączone są nadwyżki płynności, a wymagany kapitał jest wewnętrznie finansowany w maksymalnym zakresie. Dzięki temu oszczędza się nie tylko czas i pieniądze związane z zarządzaniem płatnościami, ale także obniża się zewnętrzne koszty odsetkowe poprzez wykorzystanie finansowania wewnętrznego. Ponadto Klienci mogą wykorzystywać uwolnioną płynność do finansowania krótkoterminowych okazji inwestycyjnych. Dzięki konsolidacji gotówki Klienci wiedzą, ile środków jest dostępnych w danym momencie i mogą tę wiedzę wykorzystać do bardziej efektywnego zarządzania płynnością.

Opcje usługi:

 • Struktury krajowe
  Centralizacja płynności ma istotne znaczenie dla przedsiębiorstw w kontekście osiągania efektywności kosztowej i usprawnienia funkcji skarbowych. Przedsiębiorstwa z wieloma rachunkami w jednym kraju mogą odnosić korzyści dzięki rozwiązaniu, które konsoliduje środki na jednym rachunku i minimalizuje ingerencję ręczną.
 • Struktury transgraniczne
  Usługa przenosi środki do wybranej przez Klienta lokalizacji docelowej, zapewniając rzeczywistą międzynarodową konsolidację środków.
 • Struktury regionalne
  Usługa ta umożliwia przedsiębiorstwom, które prowadzą rachunki w USD lub EUR w wybranych lokalizacjach na świecie, koncentrację sald nadwyżek na koniec dnia na docelowych rachunkach regionalnych. Dzięki tej usłudze firmy mogą automatycznie, na bazie śróddziennej, przekazywać płynność z jednego regionu do drugiego, „podążając za słońcem" - na przykład z Singapuru do Frankfurtu, a dalej do Nowego Jorku.


Korzyści w skrócie

 • Poprawa globalnego zarządzania płynnością: poprawa szybkości, efektywności i przejrzystości
 • Optymalizacja kosztów i przychodów odsetkowych
 • Wyższa rentowność inwestycji finansowych
 • Ograniczenie wewnętrznych transakcji międzywalutowych
 • Maksymalizacja potencjału zysków przez obniżenie poziomu utrzymywanych sald
 • Centralizacja i konsolidacja środków w celu optymalizacji przepływów pieniężnych
 • Samofinansowanie pozycji debetowych w celu unikania kosztownego kredytowania
 • Obniżenie lub eliminacja kosztów administracyjnych związanych z przelewaniem środków
 • Zapewnienie bezpiecznej i niezawodnej metody przekazywania środków między rachunkami, spółkami i krajami
 • Poprawa prognozowania dzięki szybkiemu dostępowi do dokładnych informacji na temat rachunków

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 12.6.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.