Budowanie kapitału społecznego

Deutsche Bank postrzega działania z zakresu odpowiedzialności biznesu (CR) jako inwestycję w społeczeństwo oraz własną przyszłość. Naszym celem, jako przedstawiciela społeczności, w których działamy jest budowanie kapitału społecznego. W zakresie CR koncentrujemy się na następujących obszarach aktywności:

Informacje o CR
CR Report 2014


CR na świecie


Globalne zaangażowanie Deutsche Bank w projekty CR, fundacje, instytucje charytatywne. więcej


Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 7.4.2015
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.