Budowanie kapitału społecznego

Deutsche Bank postrzega działania z zakresu odpowiedzialności biznesu (CR) jako inwestycję w społeczeństwo oraz własną przyszłość. Naszym celem, jako przedstawiciela społeczności, w których działamy jest budowanie kapitału społecznego. W zakresie CR koncentrujemy się na następujących obszarach aktywności:

Informacje o CR
CR Report 2014


CR na świecie


Globalne zaangażowanie Deutsche Bank w projekty CR, fundacje, instytucje charytatywne. więcej


Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 7.4.2015
Copyright © 2016 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main