Po przeniesieniu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., obejmującej bankowość detaliczną i business banking wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., w Deutsche Bank Polska S.A. pozostały następujące produkty dedykowane dla Klientów indywidualnych:

 • kredyty mieszkaniowe udzielone w walutach innych niż złoty, 
 • kredyty konsolidacyjne udzielone w walutach innych niż złoty,
 • pożyczki hipoteczne udzielone w walutach innych niż złoty,
 • pożyczki konsumpcyjne udzielone w walutach innych niż złoty z zabezpieczeniem hipotecznym
 • ww. kredyty i pożyczki, udzielone pierwotnie w walutach obcych i przewalutowane na PLN (zmiana waluty kredytu/pożyczki poprzez przeliczenie kwoty pozostałej do spłaty kredytu z waluty, w której zostało ono zaciągnięte, na walutę PLN),
 • kredyty i pożyczki w PLN posiadające wspólne zabezpieczenie w postaci jednego wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej na tej samej nieruchomości, z kredytami lub pożyczkami zabezpieczonymi hipotecznie, udzielonymi w walucie obcej,

  wraz z ich zabezpieczeniami oraz dedykowanymi im produktami ubezpieczeniowymi (tj. ubezpieczeniem na życie, ubezpieczeniem nieruchomości, ubezpieczeniem ryzyka utraty pracy), oferowanymi zarówno grupowo, jak i indywidualnie, z wyłączeniem ubezpieczeniowych produktów inwestycyjno-oszczędnościowych. 

  Navigation Fusszeile:
  Ostatnia aktualizacja: 5.12.2018
  Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
  Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.