Rada Nadzorcza Deutsche Bank Polska S.A.:  
Joerg Bongartz  Przewodniczący Rady Nadzorczej
dr hab. Krzysztof Kalicki  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Niemycki  Członek Rady Nadzorczej
Ina Bandemer  Członek Rady Nadzorczej
Hubert Pandza Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Thor Niezależny Członek Rady Nadzorczej


Deutsche Bank Polska S.A. wdrożył wytyczne dotyczące oceny odpowiedniości kandydatów na członków organu zarządzającego oraz osób zajmujących kluczowe funkcje w instytucjach kredytowych (Guidelines on the Assessment of the Suitability of Members of the Management Body and Key Function Holders) wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB; ang. European Banking Authority- EBA) w dniu 22 listopada 2012 r. oraz realizuje postanowienia art. 22aa ust. 1 i ust. 7 Prawa bankowego.

Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. spełniają wymogi określone w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 24.5.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.