Rada Nadzorcza Deutsche Bank Polska S.A.: ;
Peter Tils Przewodniczący Rady Nadzorczej
 dr Hubert A. Janiszewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 Mary Campbell  Członek Rady Nadzorczej
 Philipp Gossow  Członek Rady Nadzorczej
 dr Tobias Kampmann  Członek Rady Nadzorczej
 Lothar Meenen  Członek Rady Nadzorczej
 Hubert Pandza  Niezależny Członek Rady Nadzorczej
 Wiesław Thor  Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Deutsche Bank Polska S.A. wdrożył wytyczne dotyczące oceny odpowiedniości kandydatów na członków organu zarządzającego oraz osób zajmujących kluczowe funkcje w instytucjach kredytowych (Guidelines on the Assessment of the Suitability of Members of the Management Body and Key Function Holders) wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB; ang. European Banking Authority- EBA) w dniu 22 listopada 2012 r. oraz realizuje postanowienia art. 22aa ust. 1 i ust. 7 Prawa bankowego.

Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. spełniają wymogi określone w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.