Kluczem do znalezienia optymalnych rozwiązań jest indywidualne podejście do każdego przypadku. Dlatego oferujemy różnorodne sposoby wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. W zależności od posiadanych produktów, sytuacji zawodowej i finansowej, dostępne dla Klientów rozwiązania to, m.in.:

  • wydłużenie okresu kredytowania - pobierz wniosek
  • wstrzymanie spłaty kredytu - pobierz wniosek
  • restrukturyzacja posiadanego zadłużenia - pobierz wniosek

W zależności od danego przypadku możliwe są również inne formy pomocy. Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie szukając najdogodniejszego rozwiązania, które będzie dostosowane do potrzeb i sytuacji Klienta.

Jeżeli jesteś zainteresowany jedną z powyższych form pomocy lub chcesz zasięgnąć więcej informacji na temat dostępnych rozwiązań, skontaktuj się z nami:

Telefonicznie – pod numerem (22) 4 652 652 (pon. – pt. w godz. 09:00 – 20:00)
Listownie - pod adresem: Deutsche Bank Polska S.A., Departament Windykacji Należności, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Mailowo – pod adresem: zapytania.dwn@db.com

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z postanowieniami art. 75c ustawy Prawo Bankowe, Klient ma możliwość złożenia wniosku o restrukturyzację posiadanego zadłużenia w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wezwania do zapłaty.

Restrukturyzacja zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu jest uzależniona od wyniku dokonanej przez Bank oceny sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 10.1.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.