Zmiana systemu rat pozwala na:

 • zmianę proporcji w racie między częścią kapitałową a odsetkową
 • dostosowanie systemu spłat do sytuacji finansowej

Jeśli:

 • poprawiła się Twoja sytuacja finansowa
 • posiadasz wyższą zdolność kredytową
 • lub raty w znaczny sposób obciążają Twój domowy budżet
 • lub cenisz stabilność comiesięcznych wydatków

sprawdź, czy warto zmienić system rat na inny.

Rata kredytu składa się z części kapitałowej i odsetkowej, gdzie:

 • część kapitałowa to część pożyczonych środków pieniężnych
 • część odsetkowa to koszt zaciągniętego kredytu (odsetki)

Raty równe (stałe) polegają na zbilansowaniu części kapitałowej i odsetkowej, aby ich suma była równa przez cały okres kredytowania. Początkowo większą część miesięcznej raty stanowią odsetki, a niewielką spłata kapitału. Wraz ze spłatą, w kolejnych miesiącach proporcje odwracają się. Pod koniec okresu spłaty miesięczną ratę stanowi głównie część kapitałowa.

Raty malejące (kapitałowe) zbudowane są z części kapitałowej i odsetkowej, gdzie kwota kapitału w każdej racie jest taka sama, natomiast część odsetkowa maleje z czasem spłacania kredytu, ponieważ liczona jest od coraz mniejszej kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Taki system powoduje, że najwyższa jest pierwsza rata kredytu, a kolejne są coraz mniejsze (niższe).

Możliwość wnioskowania o zmianę systemu rat istnieje przez cały okres trwania umowy kredytowej od chwili wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Jak zmienić system rat?

 • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” stanowiących integralną część wniosku o zmianę warunków umowy oraz z "Informacją o ryzykach związanych ze świadczoną usługą".
 • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku: 
  Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy" (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe).
 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z pozostałymi dokumentami do podpisu. Wirtualny Oddział skontaktuje się Tobą telefonicznie i ustali datę i miejsce podpisania dokumentów (istnieje możliwość zawarcia aneksu zarówno w Centrali Banku jak i w dowolnym innym miejscu na terenie Polski).

O kolejnych etapach procesu będzie Cię telefonicznie informować  Wirtualny Oddział.

Uwaga! Jeśli chcesz zawnioskować o zmianę systemu rat z malejących na równe, możesz to zrobić również za pośrednictwem alternatywnych kanałów:

 • skontaktuj się z Wirtualnym Oddziałem i złóż dyspozycję telefonicznie lub
 • skorzystaj z formularza dostępnego pod tym linkiem i złóż wniosek elektronicznie

Jeśli skorzystasz z ww. opcji, nie będziesz musiał(a) wysyłać wniosku w wersji papierowej pocztą do Banku.

Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem Deutsche Bank Polska S.A. pod numerami telefonu 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze, w godzinach 09:00-17:00) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com.

Dokumenty

Zmiana systemu rat z równych na malejące
Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.


Zmiana systemu rat z malejących na równe

Uwaga! 
Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2020
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.