Zmiana systemu rat pozwala na:

 • zmianę proporcji w racie między częścią kapitałową a odsetkową
 • dostosowanie systemu spłat do sytuacji finansowej

Jeśli:

 • poprawiła się Twoja sytuacja finansowa
 • posiadasz wyższą zdolność kredytową
 • raty w znaczny sposób obciążają Twój domowy budżet
 • cenisz stabilność comiesięcznych wydatków

sprawdź czy warto zmienić system rat na inny.

Rata kredytu składa się z części kapitałowej i odsetkowej, gdzie:

 • część kapitałowa to część pożyczonych środków pieniężnych
 • część odsetkowa to koszt zaciągniętego kredytu (odsetki)

Raty równe (stałe) polegają na zbilansowaniu części kapitałowej i odsetkowej, aby ich suma była równa przez cały okres kredytowania. Początkowo większą część miesięcznej raty stanowią odsetki, a niewielką spłata kapitału. Wraz ze spłatą, w kolejnych miesiącach proporcje odwracają się. Pod koniec okresu spłaty miesięczną ratę stanowi głównie część kapitałowa.

Raty malejące (kapitałowe) zbudowane są z części kapitałowej i odsetkowej, gdzie kwota kapitału w każdej racie jest taka sama, natomiast część odsetkowa maleje za czasem spłacania kredytu, ponieważ liczona jest od coraz mniejszej kwoty kapitału pozostającego do spłaty. Taki system powoduje, że najwyższa jest pierwsza rata kredytu, a kolejne są coraz mniejsze (niższe).

Możliwość wnioskowania o zmianę systemu rat istnieje przez cały okres trwania umowy kredytowej od chwili wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Zmiana warunków umowy kredytu wiąże się z koniecznością podpisania aneksu do umowy.

Jak zmienić system rat?

 • Zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów dostępną w sekcji „Wymagane dokumenty”, pobierz formularze (w tym wniosek o zmianę warunków umowy) i wypełnij je. Zapoznaj się z treścią „Zasad realizacji zmian warunków umów produktów zabezpieczonych hipoteką w Deutsche Bank Polska S.A.” stanowiących integralną część wniosku o zmianę warunków umowy.
 • Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją wyślij drogą pocztową na adres korespondencyjny Banku: Deutsche Bank Polska S.A., skr. pocztowa 25, 00-956 Warszawa dla przesyłek nadawanych Pocztą Polską (zaleca się nadanie listu przesyłką poleconą u operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe) lub Deutsche Bank Polska S.A., al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa dla przesyłek realizowanych przez innych operatorów z dopiskiem „Wniosek o zmianę warunków umowy”.
 • Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Bank przygotuje aneks wraz z pozostałymi dokumentami do podpisu i wyśle na Twój adres korespondencyjny.
 • Gotowy aneks i pozostałe dokumenty wszyscy Kredytobiorcy podpisują w dowolnym oddziale Santander Bank Polska S.A.

O kolejnych etapach procesu będzie Cię telefonicznie informować  Wirtualny Oddział.

Uwaga! Jeśli chcesz zawnioskować o zmianę systemu rat z malejących na równe, możesz to zrobić również za pośrednictwem alternatywnych kanałów:

 • skontaktuj się z Wirtualnym Oddziałem i złóż dyspozycję telefonicznie lub
 • skorzystaj z formularza dostępnego pod tym linkiem i złóż wniosek elektronicznie

Jeśli skorzystasz z w/w opcji, nie będziesz musiał(a) wysyłać wniosku w wersji papierowej pocztą do Banku.

Zmiana warunków umowy kredytu/pożyczki może wiązać się ze zmianą oprocentowania oraz opłatami. Informacja o wysokości opłat znajduje się w Tabeli prowizji i opłat.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z Wirtualnym Oddziałem Deutsche Bank Polska S.A. pod numerami telefonu 801 103 103, +48 22 4 680 680 (w dni robocze, w godzinach 09:00-17:00) lub e-mailowo: wirtualny.oddzial@db.com.

Dokumenty

Zmiana systemu rat z równych na malejące
Uwaga: w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać dostarczenia aktualnych dokumentów nieruchomości.


Zmiana systemu rat z malejących na równe

Uwaga! 
Istnieje możliwość złożenia tego wniosku także w formie dyspozycji telefonicznej przyjętej przez Wirtualny Oddział oraz za pośrednictwem formularza dostępnego pod tym linkiem.

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 19.6.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.