Trwały nośnik

Informujemy, że w dniu 13 marca 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał w stosunku
do Deutsche Bank Polska S.A. decyzję nr RBG-4/2018, odnoszącą się do informowania konsumentów wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej db easyNET o dokonywanych zmianach warunków umowy dotyczącej świadczenia usług płatniczych.
Decyzja ta dotyczy również niewskazywania w korespondencji związanej z jednostronną zmianą warunków umowy istotnych informacji umożliwiających ustalenie przez konsumentów dopuszczalności proponowanych zmian tj. niewskazanie podstaw prawnych i faktycznych będących powodem zmian.

Z dniem 17 kwietnia 2018r. ww. decyzja stała się prawomocna. Pełna treść decyzji jest dostępna pod linkiem: [pełna treść decyzji w pdf]

Treść korespondencji wysłanej w dniu 28 maja 2018r. dostępna jest pod linkiem: [treść korespondencji] 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.