Dom mieszkalny

 • Operat szacunkowy (wycena nieruchomości) (kopia/dokument sporządzany na zlecenie DB)

Uwagi:

Dokumentacja fotograficzna wewnątrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.

Istnieje możliwość dostarczenia dokumentu sporządzonego bezpośrednio na zlecenie Klienta przez Rzeczoznawcę Majątkowego lub zlecenia sporządzenia wyceny nieruchomości w firmie Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku. Cennik usług dostępny jest pod tym linkiem

Istnieje możliwość odstąpienia od wymogu dostarczenia dokumentu, jeśli Bankowi został uprzednio przedstawiony operat określający wartość przedmiotowej nieruchomości nie starszy niż 12 miesięcy.

Uwagi:

Dokument wymagany wyłącznie, jeśli Klient wnioskuje o zlecenie wykonania wyceny nieruchomości przez firmę Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku.

 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków (nie starszy niż 3 miesiące) (kopia)
 • Mapa ewidencyjna (kopia)
 • Dokument potwierdzający powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego (kopia)
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki będącej drogą publiczną oraz dla działek, przez które zapewniony jest dostęp do drogi publicznej (kopia)
 • Umowa przedwstępna/deweloperska (kopia) lub oświadczenie o transakcjach (oryginał – druk DB) – wyłącznie w przypadku zmiany zabezpieczenia na nowo nabywaną nieruchomość

Uwaga: W indywidualnych przypadkach Bank może poprosić Klienta o dostarczenie dodatkowych dokumentów. 

Lokal mieszkalny

 • Operat szacunkowy (wycena nieruchomości) (kopia/dokument sporządzany na zlecenie DB*)

Uwagi:

Dokumentacja fotograficzna wewnątrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. 

Istnieje możliwość dostarczenia dokumentu sporządzonego bezpośrednio na zlecenie Klienta przez Rzeczoznawcę Majątkowego lub zlecenia sporządzenia wyceny nieruchomości w firmie Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku. Cennik usług dostępny jest pod tym linkiem

Istnieje możliwość odstąpienia od wymogu dostarczenia dokumentu, jeśli Bankowi został uprzednio przedstawiony operat określający wartość przedmiotowej nieruchomości nie starszy niż 12 miesięcy.

Uwagi:

Dokument wymagany wyłącznie, jeśli Klient wnioskuje o zlecenie wykonania wyceny nieruchomości przez firmę Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku.

 • Umowa przedwstępna/deweloperska (kopia) lub oświadczenie o transakcjach (oryginał – druk DB) – wyłącznie w przypadku zmiany zabezpieczenia na nowo nabywaną nieruchomość

 

Działka niezabudowana

 • Operat szacunkowy (wycena nieruchomości) (kopia/dokument sporządzany na zlecenie DB*)

Uwagi:

Dokumentacja fotograficzna wewnątrz i na zewnątrz budynku musi być czytelna. W przypadku domów konieczna jest także dokumentacja działki i drogi dojazdowej.

Istnieje możliwość dostarczenia dokumentu sporządzonego bezpośrednio na zlecenie Klienta przez Rzeczoznawcę Majątkowego lub zlecenia sporządzenia wyceny nieruchomości w firmie Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku. Cennik usług dostępny jest pod tym linkiem

Istnieje możliwość odstąpienia od wymogu dostarczenia dokumentu, jeśli Bankowi został uprzednio przedstawiony operat określający wartość przedmiotowej nieruchomości nie starszy niż 12 miesięcy.

Uwagi:

Dokument wymagany wyłącznie, jeśli Klient wnioskuje o zlecenie wykonania wyceny nieruchomości przez firmę Emmerson Evaluation Sp. z o.o. za pośrednictwem Banku.

 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków (nie starszy niż 3 miesiące) (kopia)
 • Mapa ewidencyjna (kopia)
 • Mapa zasadnicza (kopia)
 • Wypis z ewidencji gruntów i budynków dla działki będącej drogą publiczną oraz dla działek, przez które zapewniony jest dostęp do drogi publicznej (kopia)
 • Zaświadczenie urzędu Gminy/Miasta o przeznaczeniu terenu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku obowiązującego planu ‒ decyzja o warunkach zabudowy lub zaświadczenie o braku obowiązującego planu oraz o przeznaczeniu w studium zagospodarowania, wraz z załącznikiem graficznym (kopia)
 • Umowa przedwstępna (kopia) lub oświadczenie o transakcjach (oryginał – druk DB) – wyłącznie w przypadku zmiany zabezpieczenia na nowo nabywaną nieruchomość

 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2018
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.