Deutsche bank España
Secondary Navigation:
 

Govern corporatiu

Deutsche Bank assegura una gestió i un control responsables i basats en valors a través d'un sistema de govern corporatiu, amb quatre elements clau:

  • Bona relació amb els accionistes
  • Una cooperació efectiva amb el Consell d'Administració i el Consell Supervisor
  • Un sistema de compensacions basat en resultats
  • Informació de resultats ràpida i transparent

Comptar amb un govern corporatiu eficaç és part de la nostra forma de ser. El fonament el proporcionen, sobretot, l'Acta d'Empreses Cotitzades Alemanyes i el Codi de Govern Corporatiu alemany.

Agència regulatòries i accions del banc

Les nostres accions cotitzen a la Borsa de Nova York i, per tant, estan subjectes tant a les lleis nordamericanes relatives als mercats de capitals com a les normatives de la Securities and Exchange Comission (SEC) i la Borsa de Nova York.

La llei involucra els accionistes en les decisions fonamentals del banc:

  • Esmenes als articles d'associació
  • Llançament de noves accions i canvis estructurals importants

Cada acció de Deutsche Bank garanteix els mateixos drets de vot.

Exercir el dret al vot

Per a facilitar a tots els accionistes l'exercici del seu dret de vot, el banc empra mitjans electrònics per a la Junta General d'Accionistes. Per exemple, els accionistes poden enviar les seves instruccions de vot per internet, i el banc retransmet el discurs del portaveu del Consell d'Administració.

Publicaciones

Consulte las publicaciones de gobierno corporativo, declaraciones de conformidad y términos de referencia en la web del Grupo Deutsche Bank (en inglés). Consultar publicaciones

Footer Navigation:
Actualitzada:: 2.3.2016
Copyright © 2017 Deutsche Bank Sociedad Anónima Española