Deutsche Bank ở Việt Nam

Deutsche Bank bắt đầu đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 và đến nay đã có hơn 70 nhân viên làm việc tại chi nhánh Việt Nam.


Các Bộ Phận Kinh Doanh

Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư

Khối Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư (CIB) của Deutsche Bank bao gồm ngân hàng thương mại, tài chính doanh nghiệp và ngân hàng giao dịch, hình thành từ hai khối Tài chính Doanh nghiệp và Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu.

Khối Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu (GTB), đại diện cho CIB tại Việt nam, đứng đầu thế giới về quản lý tiền mặt, tài trợ thương mại và dịch vụ chứng khoán, cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng thương mại cho cả các khách hàng doanh nghiệp và các khách hàng định chế tài chính trên toàn cầu.


Thị trường Toàn cầu

Khối Thị trường Toàn cầu bao gồm các hoạt động mua bán, kinh doanh, cơ cấu các sản phẩm thị trường tài chính đa dạng như mua bán công cụ nợ gồm Ngoại Hối, Tỉ Giá, Tín Dụng, Cơ Cấu Tài Chính và Thị Trường Mới Nổi; Vốn và các sản phẩm liên kết vốn; chứng khoán trao đổi trên thị trường niêm yết và sản phẩm phái sinh OTC, và Thị Trường Tiền Tệ và công cụ chứng khoán hóa.

Những khách hàng định chế tài chính được phục vụ bởi nhóm quản lý khách hàng định chế tài chính (ICG). Bên cạnh đó, nhóm Nghiên cứu cung cấp những phân tích về thị trường, các chiến lược sản phẩm và mua bán cho khách hàng.Liên hệ

Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Tp.HCM

Cao Ốc Saigon Centre, Lầu 13 & 14,
65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: +84 28 6299 9000
Fax: +84 28 3822 2760

Liên hệ khác
Navigation Fusszeile:
Last Update: June 22, 2017
Copyright © 2017 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main