Deutsche Bank ở Việt Nam

Deutsche Bank bắt đầu đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 và đến nay đã có hơn 70 nhân viên làm việc tại chi nhánh Việt Nam.


Các Bộ Phận Kinh Doanh

Ngân hàng Doanh nghiệp và Chứng khoán

Ngân hàng Doanh Nghiệp và Chứng khoán bao gồm Thị trường Tiền tệ và Tài chính Doanh Nghiệp Thị trường Tiền tệ bao gồm các hoạt động mua bán, kinh doanh, cơ cấu các sản phẩm thị trường tài chính đa dạng bao gồm trái phiếu, cổ phiếu và các sản phẩm liên kết cổ phiếu, chứng khoán trao đổi trên thị trường niêm yết và  sản phẩm phái sinh OTC, ngoại hối, các công cụ thị trường tiền tệ, công cụ chứng khoán hóa và phái sinh. Tài Chính Doanh Nghiệp  chuyên về hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) bao gồm tư vấn, phát hành công cụ nợ và cổ phiếu, và phụ trách về thị trường vốn cho các doanh nghiệp vừa và lớn. Đội ngũ chuyên gia khu vực và chuyên môn trong ngành đảm bảo cung cấp toàn bộ dòng sản phẩm và dịch vụ tài chính cho các khách hàng.

Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu

Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng thương mại cho cả khách hàng doanh nghiệp và thể chế tài chính toàn cầu, bao gồm thanh toán trong nước và quốc tế, quản lý tiền mặt, giảm thiểu rủi ro và tài trợ thương mại quốc tế, cũng như cung cấp các dịch vụ ủy thác, đại lý, ký gửi, lưu ký và những dịch vụ liên quan.


Liên hệ

Deutsche Bank AG, Chi Nhánh Tp.HCM

Cao Ốc Saigon Centre, Lầu 13 & 14,
65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: +84 8 6299 9000
Fax: +84 8 822 2760

Liên hệ khác
Navigation Fusszeile:
Last Update: November 14, 2013
Copyright © 2015 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main