Ngân hàng Deutsche Bank tại Việt Nam

Ngân hàng Deutsche Bank bắt đầu hoạt động tại Việt Nam vào năm 1992.


Hoạt động kinh doanh tại Việt Nam

Dịch vụ Ngân hàng doanh nghiệp

Khối Dịch vụ Ngân hàng doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm dành cho khách hàng doanh nghiệp và thương mại. Trong đó, dich vu cốt lõi là dịch vụ Ngân Hàng Giao dịch Toàn cầu (GTB) có vị thế hàng đầu tại thị trường Châu Âu, với sự hiện diện trên 60 quốc gia, cùng tầm ảnh hưởng rộng lớn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.Navigation Fusszeile:
Last Update: April 13, 2021
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main