Deutsche Bank ở Việt Nam

Deutsche Bank bắt đầu đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 và đến nay đã có hơn 70 nhân viên làm việc tại chi nhánh Việt Nam.


Hoạt động tại Việt Nam


Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu

Ngân hàng Giao dịch Toàn cầu cung cấp hàng đầu về quản lý tiền mặt, tài chính thương mại và dịch vụ chứng khoán với đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp và các tổ chức trên toàn thế giới.

Navigation Fusszeile:
Last Update: August 23, 2017
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main