Sekundärnavigation:
 

O společnosti

Deutsche Bank AG je akciovou společností ("Aktiengesellschaft") založenou podle práva Spolkové republiky Německo se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem. Je zapsána u Správního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod č. HRB 30 000 a je oprávněna na základě povolení Spolkového úřadu pro dozor nad prováděním finančních služeb Bafin podnikat jako banka a poskytovat finanční služby.

Předsedou dozorčí rady je Dr. Paul Achleitner. Představenstvo tvoří John Cryan, Jürgen Fitschen, Stefan Krause, Dr. Stephan Leithner, Stuart Lewis, Henry Ritchotte, Dr. Marcus Schenck a Christian Sewing.

Skupina Deutsche Bank se skládá z významného počtu domácích a zahraničních společností, včetně bank, společností obchodujících s cennými papíry a poskytovatelů finančních služeb, kteří podnikají na základě povolení vydaného povolovacími místy ve státě jejich vzniku.

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 FRANKFURT NAD MOHANEM (pro korespondenci: 60262)
NĚMECKO

Tel. +49 69 910-00
Fax: +49 69 910-34 225
deutsche.bank@db.com
Daňové identifikační číslo Deutsche Bank AG, Frankfurt nad Mohanem, (podle článku 22 (1) Śesté směrnice Rady (77/388/EEC) ze dne 17. května 1977 o harmonizaci zákonů členských států Evropské unie týkajících se daně z obratu) je DE 114103379.

Vydáno Tiskovým oddělením společnosti, Frankfurt nad Mohanem.

©Deutsche Bank AG, Frankfurt nad Mohanem, Všechna práva vyhrazena.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, HRB Nr. 30 000,
jednající prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka se sídlem Praha 1, ul. Jungmannova 34/750, PSČ: 110 00
IČ: 604 33 566, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514

Navigation Fusszeile:
Poslední aktualizace: 1. Červenec 2015
Copyright © 2016 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main