Sekundärnavigation:
 

Deutsche Bank – Váš silný partner v České republice

V roce 1990 otevřela Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt nad Mohanem, SRN, svoji reprezentaci v Praze a následně v roce 1993 založila Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složku jako plnohodnotnou pobočku.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka je integrální součástí celosvětové sítě Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka je korporátní a investiční bankou, která nabízí svým korporátním a institucionálním klientům produkty z oblasti Global Markets, Global Banking a Global Transaction Banking.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka poskytuje svým klientům znalost českého i mezinárodního prostředí, vysokou kvalitu služeb spolu s možností individuálních konzultací, na míru připravené produkty a řešení.

Deutsche Bank má dlouhou historii v poskytování poradenství, získávání kapitálu a ve financování na českém trhu.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, HRB Nr. 30 000,
jednající prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka se sídlem Praha 1, ul. Jungmannova 745/24, PSČ: 110 00
IČ: 604 33 566, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514

Navigation Fusszeile:
Poslední aktualizace: 9. Listopad 2011
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main