Standardní sazby & Obchodní podmínky

Standardní Sazebník

Všeobecné obchodní podmínky

______________________________________________________

 

Informace o změně Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka a Sazebníku Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka

Vážení klienti,

rádi bychom Vás touto cestou informovali v souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka a obecně závazných právních předpisů o změně:

a) Všeobecných obchodních podmínek Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)

b) a Sazebníku Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka (dále jen „Sazebník“),

a to ke dni 1. července 2016.

 

Ve Všeobecných obchodních podmínkách dochází k těmto změnám:

Doplňuje se ustanovení:

– článku 1. odst. 3 o možnost měnit Poplatek za nadlimitní zůstatek a Limit zůstatku
– článku 13. odst. 1 o ustanovení o Poplatku za nadlimitní zůstatek, Limit zůstatku a nově se stanovuje úroková sazba pro úvěrové produkty v případě, že referenční úroková sazba na mezibankovním trhu je menší než nula
– článku 13. odst. 2 o způsob změny Limitu zůstatku
– článku 23. odst. 1 o možnost používat pro vzájemnou komunikaci rovněž Anglický jazyk

Mění se ustanovení:

– článku 8 odst. 1, kde se vypouští možnost výběru a vkladu hotovosti

Ruší se a nahrazuje novým zněním:

– článek 8. odst. 6 – Konverze a měnové kurzy
– článek 22, který upravuje nově způsoby komunikace a doručování

Nové Všeobecné obchodní podmínky Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka platné ode dne 1. července 2016

 

V Sazebníku se nově zavádí poplatky za:

– nadlimitní zůstatek
– přijatou tuzemskou platbu na cizoměnový účet
– vystavení potvrzení o složení základního kapitálu společnosti v zakládání
– expresní vystavení bankovní záruky
– Vasco Digipass jako nový typ bezpečnostního media pro elektronické bankovnictví db-direct internet

a ruší se poplatek „Uvolnění zboží adresovaného DB AG Praha“.

 

Dále se v Sazebníku mění a zavádí níže uvedené časové limity pro zpracování plateb:

– změna časového limitu pro expresní elektronické zahraniční platby v CZK z 10:00 na 10:30
– nově zavedený časový limit pro elektronické platby SEPA s konverzí 11:00
– zkrácení doby zpracování zahraničních plateb v CZK z D+2 na D+1

Nový Sazebník Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka platný ode dne 1. července 2016

 

Nové Všeobecné obchodní podmínky a nový Sazebník jsou také k nahlédnutí na adrese Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, ul. Jungmannova 34/750, Praha 1.

Všeobecné obchodní podmínky a Sazebník platné do dne 30. června 2016 naleznete na následujících odkazech:

Všeobecné obchodní podmínky / Sazebník

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle: +420 221 191 666.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
jednající prostřednictvím
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag,
organizační složka

 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft se sídlem ve Spolkové republice Německo, Frankfurt nad Mohanem,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, HRB Nr. 30 000,
jednající prostřednictvím Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka se sídlem Praha 1, ul. Jungmannova 34/750, PSČ: 110 00
IČ: 604 33 566, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce č. 8514

Navigation Fusszeile:
Poslední aktualizace: 2. Květen 2016
Copyright © 2016 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main