Deutsche Bank – Jogi nyilatkozatok
Sekundärnavigation:
 

Jogi nyilatkozatok

Figyelmeztetés

Kérjük, hogy az alábbi feltételeket figyelmesen olvassa el, mivel Ön a Deutsche Bank. honlapjának, vagy a honlap bármely oldalának megnyitásával ezen feltételeket magára nézve kötelezõnek ismeri el. Amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa ki a honlapot vagy annak oldalait.


Szerzõi jog

A honlap egésze, az oldalak, az azokon megjelenõ összes információ és adat, a feltüntetett táblázatok, szövegek, ábrák, képek, valamint elrendezésük szerzõi joga a Deutsche Bank tulajdona. A honlapról származó bármilyen tartalom vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez a Deutsche Bank elõzetes írásos hozzájárulása szükséges. A honlap angol, illetve magyar nyelvû oldalain található szövegek eltérhetnek egymástól.


Védjegyek

A Deutsche Bank és a Deutsche Bank AG bejegyzett védjegyek. A honlap oldalain szereplõ más Deutsche Bank megjelölések is lehetnek védjegyek.


A felelõsség kizárása

A Deutsche Bank nem vállal felelõsséget azokért a károkért, amelyek a honlappal, e-mail címmel kapcsolatban, azok használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelõ mûködésébõl, hiányosságából, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelembõl, vírusból, illetéktelen hozzáférésekbõl vagy egyéb okból keletkeznek.
A honlapon megjelenõ információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Ezen információkat és adatokat a Deutsche Bank megfelelõ gondosság mellett rendszeres idõközönként felülvizsgálja és frissíti. A köztes idõben azonban az adatok és információk elavulttá válhatnak, így azok idõszerûségéért, teljességéért, esetleges pontatlanságáért a Deutsche Bank felelõsséget nem vállal. Kérjük, hogy mielõtt a honlapunkon olvasott információk alapján üzleti döntést hozna, feltétlenül lépjen kapcsolatba Bankunkkal.
A Deutsche Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jelen honlapon található információkat bármikor elõzetes értesítés nélkül módosítsa.
A Deutsche Bankot nem terheli felelõsség olyan, harmadik személy által létrehozott honlapért vagy közzétett anyagért, információért, amelyek a Deutsche Bank honlapjához kapcsolódnak, illetve arra hivatkozást, utalást tartalmaznak, vagy amelyek a honlapról hyperlinken keresztül elérhetõek.
Deutsche Bank a fentiekért semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelõsséggel, ideértve a közvetlen vagy közvetett kárért, vagy következményekért, elmaradt haszonért, költségért való felelõsséget. A Deutsche Bank felelõssége abban az esetben is kizárt, ha a lehetséges károkról, veszteségekrõl tájékoztatták.


Az Ön által rendelkezésre bocsátott anyagok

A honlapon vagy a feltüntetett e-mail címen keresztül a Deutsche Bank részére eljuttatott bármely információ, ötlet a Deutsche Bank tulajdonába megy át, és azt jogosult szabadon felhasználni bármely célra, ötletre, koncepcióra, know how-ra vagy technikai megoldásra. Az ilyen információkkal kapcsolatban a Deutsche Bankot nem terheli titoktartási kötelezettség.
Amennyiben Ön anyagot vagy információt bocsát a Deutsche Bank rendelkezésére, ezzel hozzájárul annak a Deutsche Bank által - ellenérték nélkül – történõ részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, felhasználásához. Amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben harmadik személy bármilyen igényt támaszt a Deutsche Bankkal szemben, úgy Ön mentesíti Bankunkat a helytállási kötelezettség alól.


Személyes adatok

A honlapon vagy a feltüntetett e-mail címen keresztül a Deutsche Bankkal közölt személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefon- vagy faxszám) a Deutsche Bank jogosult kezelni, feldolgozni, valamint a Deutsche Bank Csoporton belül továbbítani. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy Bankunk az Ön személyes adatait kezelje, kérjük, jelezze ezt nekünk.
Bankunk honlapja, e-mail címe személyes adatok megadása nélkül is használható, és szolgáltatásainkról általános ismertetés kérése e nélkül is lehetséges.


Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe

1054 Budapest, Hold utca 27., Magyarország
Cg. 01-17-000707 - Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: HU23514614-2-41

Navigation Fusszeile:
Utolsó frissítés: február 7, 2017
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main