9 listopada 2018

Rejestracja podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez KRS

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. w związku z podziałem Deutsche Bank Polska S.A. 

Tym samym Santander Bank Polska S.A. wstępuje z mocy prawa w prawa i obowiązki Deutsche Bank Polska S.A. związane z częścią wydzielaną obejmującą bankowość detaliczną i business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych. Oznacza to, że do Santander Bank Polska S.A. zostaną przeniesione produkty Klientów korzystających z oferty Bankowości detalicznej, Private Banking i Bankowości Firmowej. Z transakcji wyłączone są: kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walutach innych niż złoty, w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty oraz kredyty, a także pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty, których obsługa będzie w dalszym ciągu prowadzona w Deutsche Bank Polska S.A.

W celu operacyjnego wdrożenia podziału, podczas weekendu 10-12 listopada 2018 r., produkty Klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A., w tym rachunki, lokaty, karty, oraz historie rachunków zostaną przeniesione do systemów Santander Bank Polska S.A. 

Jednocześnie Deutsche Bank Polska S.A. będzie nadal świadczyć najwyższej jakości usługi na rzecz największych polskich przedsiębiorstw, firm międzynarodowych, instytucji finansowych oraz podmiotów sektora publicznego, rozwijając Bankowość Inwestycyjną i Korporacyjną, w tym Globalną Bankowość Transakcyjną. 

Więcej informacji na temat przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A. zamieszczonych jest na stronie www.santander.pl/integracja. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących przeniesienia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. do Santander Bank Polska S.A., od dnia 10 listopada br. prosimy o kontakt z infolinią Santander Bank Polska S.A. pod numerem telefonu 801 18 18 18*. Klienci wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. będą mogli również skorzystać z nowych kanałów obsługi zdalnej Santander Bank Polska S.A., tj. wideo, czat, audio. Do dyspozycji będzie również dedykowana skrzynka mailowa kontakt@santander.pl oraz sieć placówek Santander Bank Polska S.A.

Szczegółowe informacje dotyczące Deutsche Bank Polska S.A. znajdują się na stronie www.db.com/poland. Obsługa produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska S.A. oraz kontakt z Bankiem będą możliwe poprzez Wirtualny Oddział za pośrednictwem Serwisu Telefonicznego pod numerem telefonu: +48 22 4680 680*, poczty e-mail: wirtualny.oddzial@db.com, formularza kontaktowego na stronie internetowej Banku: www.db.com/poland/ oraz systemu Internetowej Obsługi Kredytu db hipoNET

Deutsche Bank Polska S.A.

* opłata zgodna z taryfą operatora
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.