3 grudnia 2018

Informacja Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Zarząd Deutsche Bank Polska S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 2016, poz. 1474), począwszy od miesiąca grudnia 2018 r., planowane jest rozpoczęcie procesu zwolnień grupowych. Zasady i warunki zwolnień zostały uzgodnione z działającymi na terenie Banku Organizacjami Związkowymi w Porozumieniu z dnia 28 listopada 2018 r. Pełna treść Porozumienia dostępna jest dla pracowników Banku w intranecie.
back

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.