Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Bank doradza polskim i zagranicznym korporacjom i instytucjom finansowym w zakresie profesjonalnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom. Przynależność do globalnej Grupy Deutsche Bank, szerokie doświadczenie, siła finansowa oraz innowacyjne rozwiązania stanowią o unikalności produktów i usług oferowanych przez Deutsche Bank Polska. Bank specjalizuje się w zarządzaniu powierzonymi aktywami, przepływami finansowymi holdingów i realizuje złożone procesy rozliczeń w wymiarze lokalnym oraz  na poziomie międzynarodowym. Wysoka jakość i trafność analiz oraz szeroka i elastyczna oferta produktów „szytych na miarę” pozwala skutecznie wspierać potrzeby najbardziej wymagających Klientów. Deutsche Bank stawia na najwyższy standard bezpośredniej obsługi w obszarze bankowości korporacyjnej.

Bank obsługuje również Posiadaczy walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie, zaciągniętych przed połączeniem wydzielonej części detalicznej Deutsche Bank Polska z Santander Bank Polska, które nastąpiło w listopadzie 2018 roku.

Właścicielem Deutsche Bank Polska S.A. jest Deutsche Bank AG, jeden z wiodących banków międzynarodowych, którego doświadczenia w dziedzinie usług finansowych sięgają 1870 roku. To największy bank rozliczeniowy strefy euro i jeden z kluczowych globalnych graczy w obszarze obsługi handlu zagranicznego, rozliczeń a także międzynarodowy lider w zakresie wymiany walut.

Na rynku polskim Grupa Deutsche Bank prowadzi działalność od 1990 roku. Jako Deutsche Bank Polska funkcjonuje od października 1995 roku. W ramach Bankowości dla Klientów Korporacyjnych bank obsługuje największe polskie i zagraniczne firmy, koncerny międzynarodowe, instytucje finansowe oraz sektor publiczny.

Oferta obejmuje szeroki zakres produktów i usług z obszaru zarządzania finansami firm; przechowywania, rozliczania i obsługi płatności w oparciu o papiery wartościowe, rozwiązania dla finansowania instytucji, przedsiębiorstw i samorządów oraz emisji instrumentów dłużnych. Będąc częścią globalnej grupy Deutsche Bank Polska dostarcza swoim Klientom rozwiązania dla rynku polskiego lecz także umożliwiające rozliczenia i zarządzanie płynnością w wymiarze międzynarodowym, wsparte wiedzą i doświadczeniem pracowników bezpośrednio działających na światowych rynkach. Deutsche Bank proponuje Klientom obrót instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieniężnym; w tym nowoczesne instrumenty finansowe, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym. Deutsche Bank Polska jest także wiodącym bankiem depozytariuszem dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. 

Navigation Fusszeile:
Ostatnia aktualizacja: 4.12.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Jeśli zamkniesz to okno i kontynuujesz przeglądanie, zakładamy Twoją zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy i dowiedzieć się, w jaki sposób można wyłączyć pliki cookie, zobacz nasze Zawiadomienie o wykorzystywaniu plików Cookie.