ธนาคารดอยซ์ แบงก์ในประเทศไทย

ธนาคารดอยซ์ แบงก์เริ่มก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช 2521 ด้วยการเปิดธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขากรุงเทพฯด้านธุรกิจ

บรรษัทธนกิจ

ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับลูกค้าองค์กรและลูกค้าเชิงพาณิชย์ของเรา หัวใจสำคัญหลักของหน่วยงานนี้คือด้านบริการธุรกรรมทางการเงิน Global Transaction Banking (GTB) ซึ่งเป็นผู้นำตลาดที่จัดตั้งขึ้นในทวีปยุโรป โดยมีฐานอยู่ใน 60 ประเทศ รวมไปถึงขอบเขตที่กว้างขวางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


วาณิชธนกิจกับบริษัทร่วมทุน

วาณิชธนกิจให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่ลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบันโดยมุ่งเน้นที่จุดแข็งแบบดั้งเดิมของธนาคารในด้านการเงินการ ให้คำปรึกษา ตราสารหนี้และสกุลเงิน รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจตลาดทุนระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS)
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Navigation Fusszeile:
Last Update: May 31, 2021
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main