2014 Yılı Zamanaşımı duyuruları

BANKAMIZ NEZDİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN, YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ VEYA YAN HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ MEVDUAT, EMANET VE ALACAKLAR
5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 62’nci maddesi ve Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince Bankaların emanetinde bulunan hisse senedi ve tahviller, yatırım fonu katılma belgeleri, çek karnesi teslim edilmemiş dahi olsa çek karnesi verdikleri müşterileri adına açılan mevduat hesaplarında bulunan tutarlar, havale bedelleri, mevduat, alacak ve emanetlerin zamanaşımı süresi sonuna kadar işleyecek faizleri ile katılma hesabına ilişkin kar payları da dahil olmak üzere her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar.
Bu kapsamda mevduat, emanet ve alacakları zamanaşımına uğrayan Müşterilerimizin listesi’ne aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz.
2014 yılında Zamanaşımına Uğrayan Hak ve Alacaklar

Navigation Fusszeile:
Son güncelleme: Şubat 3, 2015
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main